Gevelgroen

Dak- en gevelgroen kan een gunstige bijdrage leveren aan het oplossen van een reeks stedelijke problemen. Daarom zetten veel steden in op het stimuleren van de aanleg ervan. Toch komt de uitbreiding van het aantal groene daken en gevels maar langzaam op gang.

Een effectief stimuleringsbeleid combineert maatregelen. Bijvoorbeeld:

  1. Groene daken en hun voordelen bekendmaken bij het publiek
  2. Lokale voorbeeldprojecten uitvoeren, zoals gemeentelijke gebouwen
  3. Een groenedakenbeleid ontwikkelen, streefwaarden vaststellen en deze inbedden in ander beleid, zoals de wateropgave of het biodiversiteitsbeleid
  4. Vanuit de gemeente technische assistentie en voorlichting voor bewoners geven
  5. Subsidies en bonussen instellen. Dit kan nog worden aangevuld met maatregelen voor latere jaren
  6. 
Het verplicht stellen van groene daken in wet- en regelgeving